Kom med godt nytt for Øra oppdrett

Optimismen steg enda et hakk hos oppdrettspionerene på Øra tirsdag.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker forsikret at regjeringen går inn for å tillate landbasert fiskerioppdrett uten at det kreves konsesjon og dermed konsesjonsavgift. Hun regnet med å få støtte for dette i Stortinget, og dermed ser det lyst ut for Fredrikstad Seafoods som i første omgang har søkt om konsesjon for å drive forskning og utvikling.

Det er store visjoner som med tiden kan forvandles til realiteter. Ved å være tidlig ute og gjøre gode forberedelser i samarbeid med ledende forskningsmiljøer, kan Fredrikstad denne gang klare å utnytte naturlige fortrinn ekstra godt. Byen har egnede arealer på Øra. Både beliggenhet og kommunikasjoner gir godt utgangspunkt for å eksportere fersk fisk til kontinentet.

Det selvmotsigende i å drive fiskeoppdrett på land kan her snus til miljømessig gevinst. Når fisken holdes i lukkede tanker på land, betyr det at oppdrettet ikke forurenser havet omkring. Faren for at oppdrettsfisk rømmer er eliminert, og lakselus er ikke lenger noe problem. Det er en ny type produksjon som i ytterste fall kan revolusjonere fiskeoppdrett.

Så langt synes det som om svært mye er gjort riktig på Øra. Ikke minst er det viktig å ha etablert et godt samarbeid med de beste forskningsmiljøene. Samarbeidet mellom ildsjeler og investorer virker å være det beste. Det er langt frem til et nytt industrieventyr, men starten lover godt. Nå gjelder det å utnytte fordelen ved å være i front.

 

 

SOURCE: F-B.NO

Construction permit received for phase 2 in Fredrikstad

Fredrikstad Seafoods, a subsidiary of Nordic Aquafarms, has received the construction permit for its new ground-breaking phase 2 design. The facility to be constructed is 10,000 m2, and is by far the largest land-based salmon unit constructed in Europe. See separate video on our home page regarding the new design.

The facility features a bundle of new innovations related to efficient footprint,  self-cleaning tanks, efficient logistics and environmental standards. The new design removes 99 percent of most nutrients before discharge. The planning and engineering has been in the making for over a year, and we are looking forward to getting started on construction of the pilot facility in Norway.

Construction can start when remaining permits are in place, alongside a new smolt facility on the site.

First smolt delivered to Fredrikstad Seafoods, Norway’s first land-based salmon farm

Fredrikstad Seafoods, a subsidiary of Nordic Aquafarms, has received the first 100,000 smolt at its land-based aquafarm in Fredrikstad.

-This is an important event in the history of Nordic Aquafarms and Fredrikstad Seafoods. After several years of planning and construction we are very pleased to have started production of salmon at one of the world’s largest land-based aquafarms. We expect to start selling the high-quality product in May next year, says CEO in Nordic Aquafarms, Bernt Olav Røttingsnes.

 

Fredrikstad Seafoods will operate two production modules and both modules will receive smolt within August 2019. In full production, the two modules will produce 1,500 tons of Salmon (HOG) annually.

 

-With the established productions in Norway and Denmark, and two planned projects in the USA Nordic Aquafarms is well positioned to be a leading player in land-based aquaculture, says Røttingsnes.