Går på land i Danmark

Mar 13, 2015

 

Fredrikstad-selskapet Nordic Aquafarms, med industridesigner Bård Eker i spissen, kjøper seg inn i to landbaserte oppdretts­anlegg i Danmark.

 

 

– Du kan godt kalle det en helgardering, selv om vi hele tiden har hatt en nordisk strategi, sier daglig leder Erik Heim i Nordic Aquafarms.

Selskapet eier 55 prosent av aksjene i Fredrikstad Seafoods, som har søkt om konsesjon til å etablere et landbasert oppdrettsanlegg i Fredrikstad med samlede investeringer på rundt en kvart milliard kroner. I påvente av konsesjon, handler nå selskapet i Danmark.

 

Nordic Aquafarms har kjøpt 50 prosent av aksjene i yngelproduksjonsanlegget Maximus på Bedsted Thy. Anlegget har i hovedsak produsert piggvaryngel, men vil nå også brukes til å produsere andre arter. I tillegg har selskapet kjøpt 62,5 prosent av aksjene i selskapet Sashimi Royal, som skal starte byggingen av et produksjonsanlegg ved Hanstholm. Anlegget skal i første omgang produsere 1200 tonn tunfisk og laks i året, men vil fullt utbygget kunne produsere 4800 tonn.

– Vi har investert mye i arbeidet med en norsk konsesjon, men det har vist seg å være en tung prosess. Det er mye enklere i Danmark, der alle offentlige godkjennelser er på plass, sier Erik Heim.

Han anslår at samlede investeringer i det nye anlegget ved Hanstholm vil ligge på omtrent 75 millioner danske kroner i første fase inkludert driftskostnader til høsting av den første produksjonssyklusen.

 

– Nordic Aquafarms har så langt brukt omtrent seks millioner kroner. Eierne har uttrykt vilje til å kommittere seg for ytterligere 70 millioner kroner i den videre investeringsplanen halvannet år frem i tid, sier Heim.

Gjennom investeringsselskapet Zenon Ventures eier han 19 prosent av aksjene i Nordic Aquafarms. Andre større aksjonærer er industridesigneren Bård Eker (20 prosent) og Knappskog-familiens investeringsselskap Pemco med 25 prosent.

 

 

 

Source: dn.no