Photo: Øivind Lågbu

Kom med godt nytt for Øra oppdrett

Mar 17, 2015

 

Optimismen steg enda et hakk hos oppdrettspionerene på Øra tirsdag.

 

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker forsikret at regjeringen går inn for å tillate landbasert fiskerioppdrett uten at det kreves konsesjon og dermed konsesjonsavgift. Hun regnet med å få støtte for dette i Stortinget, og dermed ser det lyst ut for Fredrikstad Seafoods som i første omgang har søkt om konsesjon for å drive forskning og utvikling.

 

Det er store visjoner som med tiden kan forvandles til realiteter. Ved å være tidlig ute og gjøre gode forberedelser i samarbeid med ledende forskningsmiljøer, kan Fredrikstad denne gang klare å utnytte naturlige fortrinn ekstra godt. Byen har egnede arealer på Øra. Både beliggenhet og kommunikasjoner gir godt utgangspunkt for å eksportere fersk fisk til kontinentet.

 

Det selvmotsigende i å drive fiskeoppdrett på land kan her snus til miljømessig gevinst. Når fisken holdes i lukkede tanker på land, betyr det at oppdrettet ikke forurenser havet omkring. Faren for at oppdrettsfisk rømmer er eliminert, og lakselus er ikke lenger noe problem. Det er en ny type produksjon som i ytterste fall kan revolusjonere fiskeoppdrett.

 

Så langt synes det som om svært mye er gjort riktig på Øra. Ikke minst er det viktig å ha etablert et godt samarbeid med de beste forskningsmiljøene. Samarbeidet mellom ildsjeler og investorer virker å være det beste. Det er langt frem til et nytt industrieventyr, men starten lover godt. Nå gjelder det å utnytte fordelen ved å være i front.

 

 

Source: f-b.no