Nordic Aquafarms investerer i landbasert produksjon i Danmark

Mar 18, 2015

Hovedaksjonær i Fredrikstad Seafoods, det nystiftede industriutviklingsselskapet Nordic Aquafarms, har inngått investeringsavtale med det Danske selskapet Maximus for større eierposter i to landbaserte produksjonsanlegg i Danmark.

 

Nordic Aquafarms  tok i januar 2015 grep om en nordisk strategi for landbasert produksjon av matfisk og blir 50 prosent eier i yngelanlegget Maximus på Bedsted Thy i Danmark. Anlegget har produsert piggvaryngel siden 90-tallet og skal i de kommende månedene oppgraderes til å produksjon av flere arter. Anlegget vil i første fase ha kapasitet til å produsere 2 millioner yngel per år og vil bli en viktig brikke i Nordic Aquafarms sin langsiktige nordiske strategi. Som en del av avtalen har Nordic Aquafarms sikret seg et langsiktig samarbeidsforhold med daglig leder Bent Urup i Maximus som har over 20 års internasjonal erfaring med landbasert produksjon.

 

Raskere vei til markedet

Videre blir Nordic Aquafarms hovedaksjonær i et nytt landbasert produksjonsanlegg på Hanstholm, Danmark som skilles ut av Maximus AS. Sashimi Royal har mottatt alle offentlige godkjenninger for et nytt landbasert produksjonsanlegg med byggestart i 2015 på en svært god lokasjon. Anlegget vil ha en startproduksjon på 1200 tonn og vil inngå i Nordic Aquafarms nordiske FoU program. Anlegget vil produsere tunfisk og laks.

 

–” Satsingen i Danmark gir oss en raskere vei til markedet og innebærer også en viktig del av kompetanseoppbyggingen i en Nordisk struktur”, sier aksjonær og styremedlem Bård Eker, i en pressemelding.

 

Gode etableringsvilkår i Danmark

– “Etableringsvilkårene er gunstige i Danmark og vi får her en god eierposisjon i samarbeid med et kompetent dansk miljø, sier styremedlem Ketil Stave, i pressemedlingen. Vi bygger samtidig erfaring og FoU muligheter rundt produksjon av flere attraktive arter i landbaserte anlegg ved å gå inn i Danmark”, sier han.

 

Stave har mange års erfaring fra internasjonal industriutvikling.

– “Mens vi opplever at det er lange og tunge prosesser for å komme til myndighetsavklaringer i Norge, utvider vi våre handlingsalternativer ved å også være tilstede i Danmark”, fortsetter styreleder Arne Erik Olsen i Nordic Aquafarms. Prosessen med å komme frem til tillatelser er betydelig mer omfattende i Norge enn våre naboland. “Dette er utvilsomt en  konkurranseulempe for private aktører som er villige til å satse på forskning og utvikling i Norge”, sier Olsen.

 

Nordic Aquafarms eier fra før 55 prosent av Fredrikstad Seafoods. I selskapets styre sitter industriprofilene Arne Erik Olsen (styreleder), Bård Eker, Ketil Stave og Erik Heim. Selskapets aksjonærer er Pemco, Eker Group, Bøckmann Holding, Zenon Venture, Arne Erik Olsen, Livsstil Holding, Agenda Finans og Byggmester Håkon Hansen. Nordic Aquafarms er etablert for å være en aktiv eier i kommersiell- og FoU basert utvikling av landbasert produksjon i Norge og Norden.

 

Source: ilaks.no