Progress update Nordic Aquafarms

Jan 19, 2016

In January 2016, our daughter company Fredrikstad Seafoods in Norway finally received its permit from Østfold Fylkeskomune and other involved public institutions. As a result, Fredrikstad Seafoods has succeeded in getting the first complete permit for land-based production of salmon in Norway in many years. With permits in place, we are now taking final steps in terms of formalities and financing to enable construction start in Fredrikstad.

Fredrikstad Seafoods will be the only large-scale land-based salmon farm in operation in Norway when it goes into operation with a total annual production of 2400 tons in the first building phase. In building phase 2, the facility can be expanded to 6000 tons annual production. The production concept is specialized toward a niche production of a high quality salmon product.

 

 

In Denmark, financing of our daughter company Sashimi Royal is about to come to a close through collaboration with our Danish investor partners. Significant financial support has been received from Danish authorities and the EU to complete financing. Building start is targeted to March 2016 with production start around year-end 2016. The facility will be the first large scale RAS facility in Northern Europe for production of Yellowtail Kingfish / Seriola, an attractive sushi and sashimi species.

 

Kingfish fingerlings for Sashimi Royal will by provided by our marine fingerling facility, Maximus. During the Fall of 2015 Maximus completed the complex spawning and fingerling production tests with success. Our sizable copepod infrastructure and the expertise of our local CEO Bent Urup have been key success factors in this effort. In 2015 it was proven that the specialized infrastructure at Maximus is capable of managing broodstock of kingfish and also producing quality fingerlings. Full-scale production is to commence this spring after final upgrades of the broodstock facilities.

Nordic Aquafarms er et selskap som har sitt utgangspunkt i den landbaserte (RAS) satsingen i Fredrikstad. Bak selskapet står en gruppering med variert industribakgrunn og internasjonal erfaring med landbasert produksjon. Vi har merket oss at RAS produksjon av matfisk er gjenstand for en løpende debatt i Norge. Slik vi ser det har de fleste partene i debatten litt rett. Det avgjørende er hva myndighetene og næringen velger å foreta seg.

 

Er RAS en potensiell trussel mot den norske næringen? Vår vurdering er ”til en viss grad” når det gjelder produksjon av laks i de neste 10-årene. Trusselen vil bli forsterket hvis den norske næringen ikke får kontroll på biologiske faktorer som bidrar til økende kostnader og potensielle omdømmeutfordringer. Når det gjelder andre arter vurderer vi at RAS ikke er noen trussel, men en mulighet. Likevel, vil kompetanse avgjøre hvem som blir best i klassen på RAS. Det er knapt forsket på produksjon av matfisk i RAS i Norge, men vi har verdensledende kompetanse på akvakultur. Vi har nå et mulighetsvindu hvor vi kan ta lederskap.

Hva gjør vi så om det foreligger en potensiell trussel? Slik vi ser det kan vi velge bort produksjonsmetoden i Norge og håpe på at den aldri sprer seg i resten av verden. Det er en relativt naiv strategi når en ser utviklingen internasjonalt. Det er også risikofylt for den norske næringen å legge ”alle eggene i en kurv” – vi blir sårbare om vi ikke diversifiserer vår satsing.

 

Alternativt kan vi velge å ta lederskap. Ved å gjøre dette oppnår vi flere ting. Vi skaper handlingsalternativer for den norske næringen i fremtiden. Vi tar en aktiv rolle i å forme den fremtidige utviklingen på akvakulturproduksjon i Norge og internasjonalt. Vi skaper en plattform for norsk kompetanse og kapital til å ekspandere ut i verden; da potensielt på flere arter enn laks. Om det blir vekst i landbasert produksjon av laks enkelte andre steder i verden er vi best tjent med å være en naturlig kapital- og kompetansepartner i slike prosjekt.